clasa 11

Litosfera

         este geosfera cea mai importantă sub raportul resurselor de substanțe minerale care stau la baza dezvoltării industriei; Clasificarea resurselor litosferei: I. Resursele energetice cuprind: combustibilii fosili (cărbune, petrol, gaze naturale, șisturi bituminoase) și substanțele radioactive (uraniu,… Citește mai mult ›